O nás

Snaha webu je přispět ke snížení konzumace jednoduchého cukru, zejména slazených nápojů a jiných nadměrně slazených výrobků, které díky vysoké energetické hodnotě přispívají k nárůstu hmotnosti, tedy k nadváze a obezitě. Nejde o kritiku cukru jako takového nebo o jeho škodlivosti, ale o upozornění na rizikové potraviny, které mohou být pro určité skupiny obyvatel problematické. Snažíme se šířit osvětu a informovat veřejnost, aby se mohli kvalifikovaně rozhodovat při nakupování a také v tom, co budou podávat sobě a svým dětem. Nejde o odstranění cukru a jeho alternativ, ale o kontrolovanou konzumaci v souladu s racionálními výživovými doporučeními. Snažíme se podporovat výrobce potravin a nápojů s přirozeně nízkým obsahem cukru a tedy i nízkou energetickou hodnotou.