Cukr a diabetes

Cukr a diabetes

Cukr je v souvislosti s diabetem problematickou potravinou z pohledu ovlivnění hladiny glykémie neboli krevního cukru. Nadměrný a nekontrolovaný příjem cukru může mít vliv na výkyvy glykémie, což pro pacienta není žádoucí. Proto by člověk s tímto onemocněním měl vybírat potraviny, které neobsahují cukr a také by měl dávat přednost potravinám s nižším glykemickým indexem. Potraviny s nižším glykemickým indexem ovlivňují hladinu glykémie nepatrně a mohou přispívat k její vyrovnanější hladině v krvi.

Dříve jsme se mohli setkat s potravinami, které byly označované jako dia, ale ani tyto potraviny nebývají většinou příliš vhodné z důvodu nevhodného složení a často i vysokým množstvím obsaženého tuku, který často nemá ani příznivé složení. Takže i přes náhradu cukru sladidly v těchto výrobcích nemusí dojít ke sníženému obsahu energie, který je doplněn energií z tuků a jiných sacharidů.